Emocionalna rast: Putovanje preduzetnice

U ovoj inspirativnoj knjizi, istražujemo dubine emocionalnog razvoja koje prate preduzetnički put. Kroz niz korisnih saveta, ličnih priča i strateških tehnika, otkrivamo kako preduzetnice mogu prevladati izazove, izgraditi samopouzdanje i rasti kao lideri.

Kroz prizmu ličnog razvoja, knjiga istražuje važnost emocionalne inteligencije, upravljanja stresom i pritiscima, kao i balansiranja poslovnog i privatnog života. Inspirativne priče uspeha preduzetnica pružaju nadahnuće, dok se praktični saveti pomažu čitaocima da primene naučene lekcije u svojim sopstvenim poslovnim poduhvatima.

Emocionalni Rast: Putovanje Preduzetnice je esencijalno čitanje za svaku preduzetnicu koja teži za uspehom ne samo u poslu, već i u emocionalnom stanju i ličnom razvoju.

U ovoj kompaktnoj knjizi istražujemo emocionalni razvoj preduzetnica kroz praktične savete i inspirativne priče. Fokusirajući se na ključne aspekte ličnog i profesionalnog rasta, otkrivamo kako preduzetnice mogu izgraditi emocionalnu inteligenciju, prevazići izazove i postići balans između posla i privatnog života.

Poglavlja obuhvataju:

  • Uvod u Emocionalni Rast: Definicija emocionalnog razvoja i zašto je ključan za preduzetnice.
  • Samopouzdanje i Samosvest: Kako graditi samopouzdanje i razviti bolju samosvest.
  • Upravljanje Stresom i Pritisakom: Tehnike za upravljanje stresom i pritiskom u poslovnom okruženju.
  • Emocionalna Inteligencija u Praksi: Kako primeniti emocionalnu inteligenciju u vođenju tima i poslovnim odnosima.
  • Prevazilaženje Izazova i Neuspeha: Inspirativne priče o prevazilaženju izazova i neuspeha na preduzetničkom putu.
  • Balansiranje Poslovnog i Privatnog Života: Strategije za postizanje ravnoteže i blagostanja.
  • Nastavak Putovanja: Kako nastaviti sa ličnim i profesionalnim rastom nakon čitanja knjige.

Ova knjiga je namenjena preduzetnicama svih nivoa iskustva koje žele da unaprede svoje emocionalne veštine i postignu uspeh u poslu i životu.

Promotivna cena  E-book je 25 evra. 

Scroll to Top